יום ד', ד’ בכסלו תשע”ח
 
 
5-11 בנובמבר 2017 ט"ז– כ"ב בחשון תשע"ח

היערכות בתי הספר לפעילות מקוונת בחירום הכרחית לאורך השנה. בחודש פברואר 2018 יתקיים תרגיל למידה מרחוק בשעת חירום ארצי לפיכך, כל בית ספר מתבקש לרענן את היערכותו ללמידה מרחוק בשעת חירום ולתרגל באופן עצמאי תקשורת מקוונת ולמידה מרחוק באמצעות אמצעי התקשורת וסביבות המידע והלמידה בפורטל הבית ספרי. באחריות מנהלי בתי הספר להיערך ולבצע את התרגיל עם כל תלמידי בית הספר בין התאריכים 5.11.17 עד 11.11.17 ימים ראשון-שבת, ט"ז – כ"ב בחשון תשע"ז ולדווח למחוז על ביצוע התרגיל בטופס המקוון. מידע רחב על פעילות מקוונת בחירום, הפניות לפעילויות הפגה ולחומרי למידה בחירום מפורסם באתרים הבאים: באו"ח באתר "לומדים מרחוק", הקטלוג החינוכי, אתר הטלוויזיה החינוכית. ובאתר מחוז מרכז בקטגוריה "למידה בחירום". שימו לב: התרגיל מיועד לכלל בתי הספר במחוז. כמו כן, בתי ספר שלא ביצעו תרגיל למידה בחירום בשנה האחרונה או הקימו אתר בית ספרי אחר/חדש - נדרשים לבצע את התרגיל ולדווח על ביצועו. להלן ההנחיות שיש לבצע להצלחת התרגיל: 1. על מנהל בית הספר להקים צוות "למידה בחירום" (ראה נספח א' המופיע בדף מס' 3) ולמלא את המידע בנספח הרצ"ב (מופיע בהמשך בדף מס' 3) על מנת לאמוד את מידת מוכנות בית הספר לפעילות מקוונת בחרום. 2. בתאריך שיוחלט על ידי בית הספר בין התאריכים 5-11 בנובמבר 2017 , בשעות הצהריים תופיע בפורטל בית הספר הודעה על התחלת תרגיל החרום. נוסח ההודעה: "תרגיל תרגיל תרגיל: תרגול תקשורת מקוונת ולמידה מרחוק במסגרת תרגיל החרום. המורים והתלמידים מתבקשים לקיים קשר במרחב הכיתתי". 3. בעקבות ההודעה: מנהל בית הספר יידע את צוותו בדוא"ל ויוודא שכל המורים קבלו את ההודעה. 4. רכז התקשוב הבית ספרי ידאג לעדכון הפורטל הבית ספרי על פי הקריטריונים בנספח א' ויסייע למחנכי הכיתות לדאוג למאגר כתובות דואר אלקטרוני צוות ביה"ס, התלמידים וההורים (חשוב לדעת-אין לפרסם את המידע באתר אלא במקום זמין להנהלה ולצוות החינוכי). 5. הכשרת הצוות החינוכי (כולל מערך הייעוץ) לפעילות באתר הבית ספרי: העלאת קבצים מהמרחב הכיתתי; ניהול פורום כיתתי: כתיבת הודעה, תגובה, הסרת הודעה; שימוש יעיל בדוא"ל. 6. מחנכי בית הספר יכינו את תלמידיהם לשעת חירום בהתאם להנחיות המפורטות: יש לחשוף בפני התלמידים את האתר הבית ספרי וללמד את התלמידים כיצד מתנהלים בפורום (כתיבת הודעה, צרוף מסמך, שליחה, כתיבת תגובה, אתיקה, כללי שיח ועוד') 7. כל מחנך ישלח הודעות לתלמידיו בדוא"ל וינחה אותם להיכנס למרחב הכיתתי. המחנך יעלה לפורום פעילות לימודית. 8. מנהל בית הספר יהיה אחראי לוודא, כי כל חברי צוות בית הספר השותפים לתרגיל נמצאים בקשר עם תלמידיהם. (נודע למנהל כי מטעמים כלשהם נבצר מחבר הצוות לפעול על פי הנוהל שלהלן – ימנה לו ממלא מקום) 9. כל מחנך ידווח לרכז התקשוב על התנהלות התרגיל, רכז התקשוב יאסוף את הנתונים וידווח למחוז עד לתאריך 15.11.17בטופס המקוון. 10. יש לבצע רפלקציה על תהליך ההיערכות והביצוע בפועל ולבצע שינויים לקראת התרגיל הארצי שיתקיים בחודש פברואר 2018. הודעה על תרגיל החירום הארצי המיועד להתבצע בחודש פברואר תשלח בהמשך. לפרטים נוספים וליצירת קשר בנושא ניתן לפנות למדריכי התקשוב בבתי הספר או ל: אורית טאטי, דוא"ל: oritta@education.gov.il נייד 052-8285342 משה קהימקר, דוא"ל: moshebaba@gmail.com נייד 054-5497895 בהצלחה רבה, אורית טאטי ממונה על התקשוב – מחוז מרכז

 
 
אודות אשכולות 022
הוספת משתמשים
RSS
הדרכות
נושא
כתבות
הוספת אודיו
הוספת וידאו
חלון מבזקים
לוח אירועים
שימושון
הוספת תגובות
פורום
הוספת אובייקט לכתבה
הוספת תמונות
גלריית תמונות מתחלפות
הקטנת תמונות
העלאת קבצים / תמונות בקובץ זיפ
עיצוב כתבות
תצוגות
Youtube
יצירת קישורים מעוצבים
ניהול משתמשים
שחזור ססמה
שליחת הודעות מהאתר
קידום האתר בגוגל
מצגות
סקר
טפסים
הוספת טבלה
ניהול למידה בזמן חירום
מערכת שעות
לוח ציור
כלים טכנולוגיים למורה
טיפול בתקלות