יום א', י’ באב תשע”ח

את ההמחאה יש למלא לפקודת: 022 בע"מ ולשלוח לכתובת: 022 בע"מ הפלמ"ח 10 רחובות 7622810