יום ו', יט’ באייר תשע”ט

את ההמחאה יש למלא לפקודת: 022 בע"מ ולשלוח לכתובת: 022 בע"מ הפלמ"ח 10 רחובות 7622810