יום ו', יט’ באייר תשע”ט

לפורטל בית ספרי מבנה של אשכול אתרים. בראש האשכול: האתר הראשי - אתר ביה"ס / תדמיתיתחת האתר הראשי: מרחבי שכבות, מרחבי מקצועות לימוד, חדר מוריםתחת מרחבי השכבות: מרחבי הכיתותתחת חדר המורים: מאגרי מידע