פורטל התמיכה בבתי הספר

הקמת אתרי בתי ספר

הקמת פורטל חדש

הדרכות

דוגמאות עיצוב

פורטל לדוגמא

עדכונים

דרכים ליצירת קשר וקבלת תמיכה טכנית 022

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA